אני כותב כי אני לא יודע מה אני חושב"

"עד שאני קורא את מה שכתבתי